Skip to main content

Nyheter

Ny satsning: Mäta hjärtat i hemmet – smidigare för patienten och kortare vårdköer.

En rosa cirkulär ikon med en enkel hjärtkontur, med en virvel som utgör en del av hjärtat och sträcker sig horisontellt längst ner.

Vårdcentralen Smeden är den första vårdcentralen i Eskilstuna att använda en ny teknik och avancerad mjukvara för att korta vårdköer och kvalitetssäkra undersökningen av arytmi och onormal hjärtrytm. Detta tack vare en liten apparat som registrerar hjärtats aktivitet.

Det handlar om en liten apparat från företaget Medbeat som fästs på patientens bröst och som registrerar hjärtats aktivitet i sju dagar.

Våra mottagningar

Barnavårdscentral

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Digital lättakut

Smeden erbjuder digital vård dygnet runt tillsammans med vår samarbetspartner Doktor24.

Provtagning & labb

På labb tar våra undersköterskor emot dig för provtagning. Det kan vara i samband med läkarbesök hos oss men även i de fall du har fått remiss från annan läkare för provtagning.

Rehabilitering

Vid rehabiliteringsärenden arbetar vi oftast i team som är sammansatta av olika specialister beroende av ärende. I teamet kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut.

Särskilda recept

Mottagningen för särskilda recept tar emot patienter som står på beroendeframkallande läkemedel och är i behov av receptförnyelse.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper till med anskaffande och utprovning av olika slag av hjälpmedel, vid vissa former av träning mm. Oftast får man en remiss till arbetsterapeut från annan vårdgivare.

Dietist

Hos vår dietist kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får ett professionellt bemötande och en personligt anpassad behandling av dietist som ger dig praktiskt användbara kunskaper

Distriktsköterska

Alla våra distriktssköterskor arbetar med de sysslor som förekommer på en distriktssköterskemottagning, men alla har ett huvudansvar för något som de har specialkunskaper om och ett specialintresse för.

Hälsokoordinator

Vi jobbar aktivt med hälsofrämjande åtgärder och är stolta över att vara en av länets hälsodiplomerade vårdcentraler.

Läkare

Våra läkare är redo att ta emot dig. Alla våra ordinarie läkare har specialistkompetens.

Psykosociala Teamet

Vi har grundläggande samtalsbehandling med fokus på beteendeförändring mot en bättre psykisk hälsa. Det primära målet med samtalsbehandling är att få ett funktionellt tänkande & beteende som ger en bra livskvalité.

Rehabkoordinator

Vid rehabiliteringsärenden arbetar vi oftast i team som är sammansatta av olika specialister beroende av ärende. I teamet kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut.

Sjukgymnast & fysioterapeut

Sjukgymnastiken utgår ifrån att det finns läkande krafter hos människor och att dessa kan aktiveras med rörelse och fysisk belastning.