Skip to main content

Om oss

Vårdcentralen Smeden är en trivsam och väletablerad vårdcentral som har hand om ca 12 800 listade och ca 650 barn på BVC. Vårdcentralen har sköterskemottagning, läkarmottagning, provtagning, distriktssköterskemottagning, BVC, mottagningar för kroniker, psykoterapeut, kurator, friskvård, rehabkoordinator, fysioterapi och arbetsterapi. Vi är ca 40 engagerade och kompetenta medarbetare. Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv och arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitet i allt vi gör.

Vårdcentralen drivs i privat regi men är offentligt finansierad och vänder sig till allmänheten. Region Sörmlands regler gäller. Alla som vill är välkomna att lista sig på vår fina vårdcentral.

Historik
Företagshälsovården Smedhälsan har funnits sedan 1967. När Hälsoval infördes 2010 startade vi ytterligare ett företag, vårdcentralen Smeden och sen 2014 ingår även Aros Vaccin i vår koncern Smedhälsan Holding AB. Ägare är ca 50 av våra lokala kundföretag.

Läs mer om ägare, styrelse och bolagsform.

Affärsidé
Smedens affärsidé är att tillhandahålla primärvård till listade patienter.

Mål
Att ge bästa möjliga vård och service till våra patienter

Kvalitet
VC Smeden arbetar efter ett kvalitetsledningssystem uppbyggt enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Administration & ledning

Caroline Wiik

VD/Verksamhetschef

caroline.wiik@regionsormland.se

Jeremias Zangelin

Biträdande verksamhetschef/Enhetschef

jeremias.zangelin@regionsormland.se

Sofia Sigward

Enhetschef

Sofia Stark

Ekonom

sofia.stark@smedhalsan.se

Jessica

Enhetskoordinator/schemaansvarig

Emma

Medicinsk sekreterare

Felicia

Medicinsk sekreterare

Jessica

Medicinsk sekreterare

Ekonomiassistent

Nazanin Hanna Atto