Skip to main content

Dietist – Eskilstuna

Dietistens huvuduppgifter är att lindra, förebygga eller bota sjukdomar utifrån de förutsättningar som finns. Det kan handla om patienter med t.ex. diabetes, undernäring, övervikt, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Behöver jag remiss för att få träffa en dietist?

– Ja, remiss behövs och det får du av din läkare eller av annan legitimerad personal inom hälso- och sjukvården
– Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten.

Övriga frågor

– Nybesök till dietist tar 45 minuter och återbesöken ligger på 20 minuter.
– Hur många återbesök som är aktuellt beror på diagnos, ditt behov och din motivation.
– Besök hos Smedens dietist är helt kostnadsfritt.
– När remiss är inskickad och godkänd får du en tid skickad till din folkbokföringsadress samt på 1177.se

Det är vi som är Dietiesterna, Eskilstuna

Dietist

Dietist

Dietist