Skip to main content

Vårdcentralen som bryr sig och strävar efter lika vård för alla. Vi hjälper dig och dina nära och kära i våra ombonade lokaler belägna på Björksgatan 8, Eskilstuna.

Våra mottagningar

Barnavård-centralen (BVC)

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Lätt-mottagningen

Här kan du få hjälp med:
– Öronvärk
– Sårskada
– Urinvägsbesvär (kvinna)
– Säsongsallergi
– Hudbesvär

Provtagning & labb

På labb tar våra undersköterskor emot dig för provtagning. Det kan vara i samband med läkarbesök hos oss men även i de fall du har fått remiss från annan läkare för provtagning.

Rehabilitering

Vid rehabiliteringsärenden arbetar vi oftast i team som är sammansatta av olika specialister beroende av ärende. I teamet kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut.

Särskilda recept

Mottagningen för särskilda recept tar emot patienter som står på beroendeframkallande läkemedel och är i behov av receptförnyelse.

Smeden har välutbildad och renommerad personal. De som väljer oss som vårdcentral kan få hjälp av följande professioner:

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper till med anskaffande och utprovning av olika slag av hjälpmedel, vid vissa former av träning mm. Oftast får man en remiss till arbetsterapeut från annan vårdgivare.

Dietist

Hos vår dietist kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får ett professionellt bemötande och en personligt anpassad behandling av dietist som ger dig praktiskt användbara kunskaper

Distriktsköterska

Alla våra distriktssköterskor arbetar med de sysslor som förekommer på en distriktssköterskemottagning, men alla har ett huvudansvar för något som de har specialkunskaper om och ett specialintresse för.

Hälsokoordinator

Vi jobbar aktivt med hälsofrämjande åtgärder och är stolta över att vara en av länets hälsodiplomerade vårdcentraler.

Läkare

Våra läkare är redo att ta emot dig. Alla våra ordinarie läkare har specialistkompetens.

Psykoterapeut & kurator

Vi har grundläggande samtalsbehandling med fokus på beteendeförändring mot en bättre psykisk hälsa. Det primära målet med samtalsbehandling är att få ett funktionellt tänkande & beteende som ger en bra livskvalité.

Rehabkoordinator

Vid rehabiliteringsärenden arbetar vi oftast i team som är sammansatta av olika specialister beroende av ärende. I teamet kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut.

Sjukgymnast & fysioterapeut

Sjukgymnastiken utgår ifrån att det finns läkande krafter hos människor och att dessa kan aktiveras med rörelse och fysisk belastning.